ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารวิทยาลัยการจัดการบันทายศรี (อาคาร 44) 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-512382
(ในวันและเวลาราชการ)
ผศ.ทรงกลด 091-834-2830
อ.พัชราภรณ์ 096-669-6245
อ.ณภัทชา 062-654-2641
อ.วิมลกานต์ 091-828-6348
อีเมลล์ jmsr@srru.ac.th